Hướng dẫn đăng kí dự thi và xét tuyển đại học Kiến Trúc Hà Nội 2019

truong kien truc ha noi

* Thí sinh đăng ký thi các ngành năng khiếu (các Nhóm ngành 1, 2, 3, 4), ngoài việc đăng ký trong Phiếu thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học của Bộ GDĐT (nộp tại trường THPT), phải khai và nộp thêm 02 Phiếu ĐKDT các ngành năng khiếu của ĐH Kiến trúc Hà Nội trước ngày 31/5/2019 (nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện về Trường).
Phiếu ĐKDT các ngành năng khiếu (Phiếu số 1, Phiếu số 2 và Hướng dẫn ghi phiếu) các bạn có thể nhận tại Phòng Đào tạo, Đại học Kiến trúc Hà Nội (phòng U114, nhà U) hoặc download tại link dưới đây (các bạn chỉ cần in một mặt, đen trắng, khổ giấy A4):
https://www.dropbox.com/s/6usc0mr8l96mt2b/Phi%E1%BA%BFu%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20d%E1%BB%B1%20thi%20c%C3%A1c%20ng%C3%A0nh%20n%C4%83ng%20khi%E1%BA%BFu%20Kh%E1%BB%91i%20V00%2C%20H00.pdf?dl=0

* Thí sinh đăng ký xét tuyển các Nhóm ngành 10, Nhóm ngành 11, ngoài việc đăng ký trong Phiếu thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học của Bộ GDĐT, phải khai và nộp thêm 01 Phiếu đăng ký xét tuyển ưu tiên ngành trong nhóm ngành của ĐH Kiến trúc Hà Nội trước ngày 31/7/2019 (nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện về Trường).
https://www.dropbox.com/s/cr3ugtfx9kj347w/Phi%E1%BA%BFu%20%C4%90KXT%20%C6%B0u%20ti%C3%AAn%20c%C3%A1c%20ng%C3%A0nh%20trong%20Nh%C3%B3m%20ng%C3%A0nh%2010%2C%20Nh%C3%B3m%20ng%C3%A0nh%2011.pdf?dl=0

* Thí sinh phải ghi phiếu ĐKXT đúng như mẫu trong hình gửi kèm thì phần mềm ĐKXT của bộ giáo dục và đào tạo mới nhận diện được (nếu không, phần mềm sẽ báo là không hợp lệ).
*****************************
Lưu ý:
– Mã tuyển sinh của Trường là KTA.

– Nhà trường có xét tuyển với điểm thi THPT quốc gia được bảo lưu (theo quy định, chỉ được bảo lưu điểm thi THPT quốc gia của năm 2018).

– Nhà trường không xét tuyển qua học bạ THPT.

– Bì đựng hồ sơ, các bạn có thể mua ở ngoài hiệu sách hoặc ở cửa hàng văn phòng phẩm, loại nào không quan trọng, miễn là ghi đủ thông tin ra ngoài. Nếu các bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thì không cần bì đựng hồ sơ.
*****************************
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Đại học Kiến trúc Hà Nội:

Địa chỉ: 📍 Km10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Phòng U114, nhà U, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội).
Điện thoại: 📞024 3 854 2391; 📱090 165 1588
Email: 📧 tuyensinh.dhkthn@gmail.com

—————————————

– Các ngành/chuyên ngành, mã xét tuyển/mã ngành tương ứng; tổ hợp thi/xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội:

 

– Cách ghi nguyện vọng ĐKXT các ngành thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2019 trong Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 

 

 

– Cách ghi thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi đại học hệ chính quy năm 2019 (các ngành năng khiếu) của Đại học Kiến trúc Hà Nội. Phiếu số 2 ghi tương tự. Hai phiếu này được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện về Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trước ngày 31/5/2019:

 

Cách ghi thông tin trong Phiếu đăng ký xét tuyển ưu tiên ngành trong nhóm ngành (chỉ dành cho Thí sinh đăng ký Nhóm ngành 10, Nhóm ngành 11 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội). Phiếu này được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện về Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *